AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Japan, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 16: “ Ang Bagong Lupa ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 14: “ Sabbath para sa lahat? ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 13: “ Ano ang kailangan upang mapatawad ang kasalanan? ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 12: “ Mga Sangkap ng Panalangin ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 11: “ Mga Benepisyo ng Panalangin ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 09: “ Isang Libong Taon-Part 2 ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 07: “ Isang Libong Taon-Part 1 ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 06: “ Pagliligtas sa Pamamagitan ng Biyaya ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 05: “ Mga Benepisyo ng Personal na Pag-aaral ng Biblia ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 04: “ Nais nang Dios na makipag-ugnay sa tao ” 106.2 MB Black-down-arrow Download